O Egyptě

Egypt– omývaný Středozemním a Rudým mořem, na západě sousedí s Libyí, na východě s Izraelem a na jihu se Súdánem, leží v severozápadním cípu Afriky. Více než 90% rozlohy země pokrývá poušť, většina z téměř 92 milionů obyvatel žije v údolí Nilu. Jen malé procento je soustředěno v oázách roztroušených v pustém vnitrozemí. Egypt obdržel přezdívku “dar Nilu”. Ve starověku vzkvétala podél Nilu významná kultura, jež za sebou zanechala nevídané množství chrámů a hrobek. Díky nim je údolí této řeky největším muzeem pod širým nebem na Zemi.

Káhira – hlavní a zároveň největší město v Egyptě. Má více než 20 miliónů obyvatel a patří tedy k nejlidnatějším městům na světě. Rozloha velké Káhiry dosahuje 457 km2. Metropole leží na začátku úrodné delty Nilu, asi 200 kilometrů jižně od Středozemního moře, z východu ohraničená pohořím Mukattam a ze západu pyramidami v Gíze. Nejnavštěvovanější jsou pyramidy v Gize a Egyptské muzeum.

Luxor vyrostl na místě hlavního města Nové říše Théb. Celosvětový zájem o Luxor podnítily vykopávky v 19. a 20.století, především objev Tutanchamonovy hrobky. Dnešní Luxor je rušným městem s přibližně se 160 tisíci obyvateli. Hlavní turistickou atrakcí je Luxorský chrám a chrám v Karnaku, Memnonovy kolosy a chrám královny Hatšepsut, Údolí králů a Údolí královen.

Alexandrie – legendární město na pobřeží Středozemního moře, je druhým největším městem v Egyptě. Byla založena Alexandrem Velikým, její bohaté dějiny, spjaté s vládou Kleopatry, mírné podnebí a příjemné pláže z ní činí klíčové místo regionu. Atraktivní místa pro turisty: pevnost Quait Bey, Římské katakomby, Ptolemaiův pilíř, Palác Montazah, Alexandrijské knihovna a Řecko –Římské muzeum.

Hurghada – známá v Egyptě jako Ghardaa, leží na pobřeží Rudého moře. Do 90.let minulého století byla pouhou rybářskou osadou. Dnes je neustále se rozrůstajícím turistickým městem s letovisky táhnoucími se v délce 25 km podél pobřeží. Hurgháda může uspokojit požadavky všech turistů, od exkurzí do Káhiry, Luxoru, výletů lodí, potápění, wind surfngu až po pouštní safari.
Hurghada mapa

 

 

 

Comments are closed.

Potřebuješ informace? Napiš! (bez diakritiky) Potřebuješ informace? Napiš!

← Prev Step

Děkujeme, budeme reagovat co nejdříve!

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History